ADS - Analogová a digitální čidla

ADS je označení pro starší řadu čidel. Jsou to první písmena anglického názvu Analog and Digital Sensor = analogový a digitální senzor. Toto označení používáme pro straší řadu prostorových čidel s otočným kolečkem pro nastavení ideální úrovně spínání ventilace a pro kanálová čidla od měření CO2, po vlhkost, cigaretový kouř, a těkavé organické látky VOC.