CO2 – oxid uhličitý

CO2 – oxid uhličitý, nebo také starší výraz “kysličník uhličitý” je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

HLAVNÍ ZDROJE CO2:

  • proces dýchání – metabolické činnosti živých organizmů
  • při procesu spalování

Procesem dýchání dochází ke změně části kyslíku obsaženého ve vdechovaném vzduchu na oxid uhličitý. Oxid uhličitý měříme v tzv. jednotkách ppm.

Vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2. Koncentrace ve venkovním vzduchu ve volné přírodě je zhruba 400 ppm.

 

Níže si prohlédněte škálu nejzajímavějších hodnot: