CO2 – oxid uhličitý

CO2 – oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.

HLAVNÍ ZDROJE CO2:

  • proces dýchání – metabolické činnosti živých organizmů
  • při procesu spalování

Procesem dýchání dochází ke změně části kyslíku obsaženého ve vdechovaném vzduchu na oxid uhličitý. Oxid uhličitý měříme v tzv. jednotkách ppm.

Vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2, tedy zhruba 100x vyšší koncentraci CO2 než je ve venkovním vzduchu.