Názvy čidel a jak se v nich jednoduše vyznat

Co znamenají zkratky v názvech čidel kvality vzduchu Protronix? Níže najdete stručné a přehledné vysvětlení, abyste už nad tím nemuseli přemýšlet.

1. Název řady čidla

ADS
Analog and Digital Sensor, analogový a digitální sensor
NLII New Line II, nová řada číslo 2 (u první řady – NL skončila výroba)
NL-ECO

New Line, ekonomická a ekologická řada

NLB

New Line Battery, řada čidel napájených bateriemi

CL Compact Line, kompaktní řada, čidla pro zástavbu
IL Industrial Line, průmyslová řada s vyšším krytím

2. Měřená veličina / veličiny

CO2
Oxid uhličitý
RH Relative Humidity, relativní vlhkost
VOC

Volatile Organic Compounds, těkavé organické látky

T Temperature, teplota
PMx/DUST Particular Matters, polétavé částice, x udává průměr částic v mikrometrech
RG Refrigerants, chladiva do klimatizací a tepelných čerpadel
SMOKE cigaretový kouř

3. Napájení

12 napájení 12 V
24 napájení 24 V
230 napájení 230 V

4. Doplňky, typy čidel a rozšíření

BA Boost tlačítko, tlačítko nárazové vyvětrání
IS Internal Setpoint, interní nastavení úrovně sepnutí relé čidla
D
Duct, kanálový senzor
MRF  Module Radio Frequency, čidla s radiovou bezdrátovou komunikací
RX Transceiver, vysílač
TX Reciever, přijímač
R Relay, čidlo s relé
A v čidle je zabudovaný alarm, který se spustí při překročení nastavené koncentrace měřených látek, kdy je třeba už větrat.
Tento alarm lze samozřejmě v případě potřeby vypnout.
5 Rozšířený rozsah měření koncentrace CO2 ze standartního rozsahu 400 – 2 000 ppm na 400 – 5 000 ppm.

5. Komunikace čidla

 

RS485 Modbus/RS485 drátová komunikace
IQRF bezdrátová komunikace IQRF (Inteligent Radio Frequency)
NFC Near Field Communication, komunikace na velmi krátkou vzdálenost

 
Není tu vše, co by Vás zajímalo? Koukněte i na další zajímavé výrazy do slovníku:

 

Přejít do slovníku

 
Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024