VOC – těkavé organické látky

VOC = První písmena víceslovného názvu pocházející z angl. Volatile Organic Compounds, což znamená doslova Těkavé Organické Látky.

Existuje velké množství různých chemických látek, které se označují jako těkavé organické látky – VOC. Člověk uvolňuje do okolního vzduchu různé druhy VOC v procesu dýchání, dýcháním pokožky, pocením apod. Dalšími zdroji jsou např.: vaření, různé technologické procesy, spalování zemního plynu, výpary z nátěrů, laků, nábytku, podlahových krytin, koberců, čistících prostředků, kosmetiky atd.