VOC – těkavé organické látky

VOC je akronym, tedy slovo složené z počátečních písmen slov tvořících celý název, v tomto případě původem z anglických slov ‘Volatile Organic Compounds’, tedy těkavé organické látky.

Oblast VOC zahrnuje velké množství různých chemických látek organického původu, které jsou za běžných pokojových teplot v plynném stavu a jsou povětšině lidskému zdraví a i okolnímu prostředí škodlivé. Často mohou být i bez zápachu a přesto zdraví velmi škodlivé. Existuje více než 10 000 různých VOC látek, přičemž ve vnitřním vzduchu se nacházejí až s 5x vyšší pravděpodobností než ve venkovním vzduchu.

VOC látky jsou zejména příčinou negativních projevů spojených s pobytem v prostorách s vydýchaným vzduchem,  jako jsou klesající schopnost koncentrace, nastupující únava, ospalost a až závratě. 

VOC látky přispívají k takzvanému syndromu nemocných budov – SBS – “Sick Building Syndrome”. 

Hlavní zdroje VOC ve vnitřním prostředí

  • tzv. bioefluenty, což zahrnuje organické látky, které se uvolňují díky metabolickým procesům lidí pobývajících uvnitř – procesem dýchání, pocením, dýcháním pokožkyu atd.
  • výpary generované v během vaření
  • spalováním zemního plynu a dalšími technologiemi
  • výpary z různých materiálů uvnitř  budov, výpary z nábytku, podlahových materiálů, koberců a podobně
  • výpary z barev, nátěrů, lepidel, rozpouštědel apod.
  • výpary z čisticích, desinfekčních prostředků, kosmetiky apod.
  • cigaretový kouř