VOC – těkavé organické látky

VOC je akronym, tedy slovo složené z počátečních písmen anglických slov „Volatile Organic Compounds“, neboli těkavé (prchavé) organické látky.

Oblast VOC zahrnuje velké množství různých těkavých organických chemických látek včetně benzenu a acetonu, které jsou za běžných pokojových teplot v plynném stavu a jsou povětšině škodlivé lidskému zdraví a i okolnímu prostředí. Člověk uvolňuje do okolního vzduchu různé druhy VOC v procesu dýchání, dýcháním pokožky, pocením apod.

 

Dalšími zdroji jsou např.: vaření, různé technologické procesy, spalování zemního plynu, výpary z nátěrů, laků, nábytku, podlahových krytin, koberců, čistících prostředků, kosmetiky, desinfekčních prostředků atd.

VOC látky přispívají k takzvanému syndromu nemocných budov – SBS – “Sick Building Syndrome”. 

 

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024