The stench. Closes the woman's nose

Co jsou hlavní znečišťující látky vnitřního vzduchu?




Znečišťující látky / látky ve vnitřním prostředí - žena se zacpaným nosem

CO2 jako dobrý ukazatel znečištění vzduchu

Při pobytu osob v uzavřeném prostoru bez odpovídajícího větrání stoupá obsah škodlivin ve vzduchu a stejně tak i koncentrace CO2. Z tohoto důvodu se naměřené hodnoty oxidu uhličitého využívají hlavně pro posouzení míry znečištění vnitřního vzduchu.

Oxid uhličitý je tedy zejména  indikátor, vhodný  pro efektivní řízení ventilačních systémů v prostorech, kde často a dlouhodoběji pobývají lidé (školy, školky, obchodní domy, kanceláře, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje…). Ovšem hlavními znečišťovateli vzduchu jsou tzv. těkavé organické látky.




Co to jsou těkavé organické látky neboli VOC?

Tabulka hlavních zdrojů VOC

Jsou to různé druhy organických sloučenin, které jsou za normální teploty v plynném stavu. Podle odhadů existuje těkavých organických látek okolo deseti tisíc druhů. VOC mohou mít negativní dopad na zdraví a pohodu lidí.

Jednoduše je můžeme rozdělit na dvě skupiny:

 1. Bio-odpadní látky – vznikají při metabolické činnosti živých organismů (dech, pot, …) nebo také například při vaření, pečení apod.
 2. Výpary ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, čisticích prostředků nebo kosmetických přípravků, barev atd.
Hlavními projevy jsou:
 • nepohoda
 • snížená schopnost koncentrace
 • ospalost, únava
 • bolesti hlavy,
 • podráždění očí nebo až závratě

Jsou to v podstatě ty znečišťující látky, kvůli kterým se primárně větrá (zápachy). Čidlo VOC je tedy nejvíce podobné vnímání pachů lidským nosem. V tabulce vpravo si prohlédněte hlavní zdroje VOC.




Co s prostorem, kde je zápach, ovšem koncentrace CO2 může být v pořádku?

Vždy je třeba zvolit typ čidla podle převažujícího způsobu využití konkrétního prostoru. Například na toaletách, v kuchyních, šatnách nebo fitcentrech je často hladina CO2 v pořádku navzdory nepříjemným odérům a tedy potřebě větrat.

Podobná situace může nastat také v nových budovách, kde hned při příchodu cítíte odér z nátěrů, nábytků, … tento jev se nazývá SBS = Sick Building Syndrom – syndrom nemocných budov (o SBS více zde).

*CO2 = oxid uhličitý, bezbarvý plyn bez zápachu
*VOC = angl. Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky




Chci si prohlédnout čidla CO2

Chci si prohlédnout čidla VOC

 


Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024