Čidlo cigaretového kouře

Ikona

Čidla cigaretového kouře vám pomohou udržet optimální, zdravé vnitřní prostředí i v interiérech, v jejichž sousedství se kouří. Naše čidla cigaretového kouře jsou schopná detekovat znečištění vzduchu již při minimálních koncentracích — limity pro sepnutí větrání si ovšem můžete stanovit sami. Tabákový kouř obsahuje několik různých druhů škodlivých, ovzduší znečišťujících látek: mimo jiné jde o aromatické uhlovodíky, oxid uhelnatý a vodík, které právě díky citlivým polovodičovým senzorům detekují naše čidla. Následnou účelnou a efektivní ventilací přesně tehdy, když je to potřeba, si v interiérech zajistíte zdravé prostředí při minimálních nákladech.

Námi nabízená čidla se mohou pochlubit vysokou přesností, stejně jako dlouhou životností, bez nutnosti údržby či kalibrace.

Chcete více informací?

    Jméno a příjmení*
    Email*
    Telefonní číslo
    Váš dotaz*

    Produkty