Čistý vzduch ve třídách jako základ pro efektivní výuku a pro zajištění pohodlí jak pro žáky, tak i pro učitele.

Nepříjemný pocit tepla, studený pot, snížená schopnost koncentrace, únava, nebo dokonce bolesti hlavy až závratě může mít na svědomí špatná kvalita vzduchu ve školní třídě – tedy vydýchaný vzduch. Zajistěte dostatečné větrání vašich školních tříd.

 

Lze zajistit kvalitní vzduch i bez větracího systému?

Kvalita vnitřního prostředí ve třídě se samozřejmě odvíjí od více faktorů – záleží na kvalitě venkovního vzduchu, ovšem i na tom, zda je škola v hlučném městském prostředí či v malé vesnici.

Ve větších městech České republiky, jako je Praha, Plzeň nebo třeba Třebíč, se velmi osvědčily tzv. školní ulice, kde je co nejvíce odkloněna doprava okolo škol. To u vybraných škol výrazně zlepšilo výše zmíněné faktory, a také bezpečnost na ulicích.

Větrání podle čidla kvality vzduchu

Připravené máme tzv. Školní čidlo NLII-EDUCA, které opticky a zvukově upozorňuje na vysokou koncentraci oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, a tedy na potřebu vyvětrat bez toho, aby výrazně narušovalo výuku. Zároveň je toto čidlo vybaveno výstupy pro automatické řízení větracích systémů.

Tedy v první fázi slouží čidlo pro monitoring, a do budoucna i pro řízení větrání. Pro některé případy či jako přechodné řešení je k dispozici i funkce řízení otevírání oken nebo světlíků tam, kde je to vhodné.

Čidla kvality vzduchu Protronix mají i optickou indikaci, takzvaný SEMAFOR — tři LED kontrolky, které přehledně indikují aktuální kvalitu vzduchu.

  • BÍLÁ LED – výborná kvalita vzduchu, komfortní prostředí pro soustředění
  • ZELENÁ LED – dobrá kvalita vzduchu, není zatím potřeba větrat
  • ORANŽOVÁ LED – špatná kvalita vzduchu, potřeba větrat, možné nepříjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchem

Proč zrovna oxid uhličitý?

Nepříjemné pocity, spojené s pobytem v prostorách s vydýchaným vzduchem, nemá na svědomí jen CO2, ale zejména takzvané těkavé organické látky — VOC (Volatile Organic Compounds). Zdrojem VOC látek je metabolická činnost člověka: do ovzduší se uvolňují zejména dýcháním a pocením. VOC látky se ovšem uvolňují také z podlahových krytin, koberců, nábytku nebo třeba nátěrů, deodorantů, čisticích prostředků, desinfekčních prostředků a podobně.

Jak se vzduch vydýchává, stoupá koncentrace právě těchto VOC látek a současně stoupá i koncentrace oxidu uhličitého. Zvýšená koncentrace CO2 je tedy velmi dobrým indikátorem vydýchaného vzduchu. CO2 jako jedinou veličinu, na rozdíl od velkého množství různých druhů VOC látek, je možné snadno a poměrně velmi přesně a s rozumnými náklady měřit. Proto bylo historicky monitorování koncentrace CO2 zvoleno jako skvělý indikátor vydýchaného vzduchu, velmi vhodný pro řízené větrání.

Jaké hodnoty CO2 jsou ideální pro dobré soustředění a pohodu ve třídě?

Vysoká koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu negativně ovlivňuje žáky i učitele. Při vysokých koncentracích má student i kantor jediné přání, a to opustit místnost.

Koncentrace oxidu uhličitého se měří v takzvaných ppm – Parts Per Million – částí z milionu. Tedy 1 ppm = 1 miliontina celkového objemu. Ideální a komfortní hodnota je v rozmezí od 1 000 do 1 500 ppm.

Zásadní zjištění z našich měření

Čidla oxidu uhličitého jsme instalovali v několika třídách na různých školách po celé ČR. Z našich měření vyšel poměrně jednoduchý závěr: koncentrace CO2 ve třídách stoupne až v 90 % případů na nepřijatelnou hodnotu už během první vyučovací hodiny (někdy i po první půl hodině vyučování) hned v pondělí ráno. A to třeba až na hodnoty mezi 4 500 a 5 000 ppm.

Větrejte smysluplně a efektivně díky ŠKOLNÍMU ČIDLU.