Čistý vzduch jako základ pro efektivní výuku a pohodlí ve třídách

Nepříjemný pocit tepla, studený pot, snížená schopnost koncentrace, únava, nebo dokonce bolesti hlavy až závratě může mít na svědomí špatná kvalita vzduchu ve školní třídě – tedy vydýchaný vzduch. Zajistěte dostatečné větrání školních tříd a dalších prostorů školy.

Proč zrovna oxid uhličitý?

Nepříjemné pocity, spojené s pobytem v prostorách s vydýchaným vzduchem, nemá na svědomí jen CO2, ovšem zejména takzvané těkavé organické látky — VOC (z anglického označení Volatile Organic Compounds). Zdrojem VOC látek je metabolická činnost člověka, do ovzduší se uvolňují zejména dýcháním a pocením. VOC látky se ovšem uvolňují také z podlahových krytin, koberců, nábytku nebo třeba nátěrů, deodorantů, čisticích prostředků, desinfekčních prostředků a podobně.

Jak se vzduch vydýchává, stoupá koncentrace oxidu uhličitého, a i koncentrace VOC látek.

Zvýšená koncentrace CO2 je tedy velmi dobrým indikátorem vydýchaného vzduchu a na rozdíl od velkého množství různých druhů VOC látek je možné ji snadno, poměrně velmi přesně a s rozumnými náklady měřit.

Graf č. 1 – Škála nejdůležitějších hodnot koncentrace CO2

Proto bylo historicky monitorování koncentrace CO2 zvoleno jako skvělý indikátor vydýchaného vzduchu, velmi vhodný pro efektivní řízení větrání.

Koncentrace oxidu uhličitého se měří v takzvaných ppm – Parts Per Million – částí z milionu. Tedy 1 ppm = 1 miliontina celkového objemu. Ideální a komfortní hodnota koncentrace CO2 je v rozmezí od 1 000 do max. 1 500 ppm.

Vpravo si prohlédněte zajímavé hodnoty na škále koncentrace CO2.

Jaké hodnoty CO2 jsou ideální pro dobré soustředění a pohodu ve třídě?

Vysoká koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu negativně ovlivňuje žáky i učitele. Při vysokých koncentracích má student i učitel jediné přání, a to opustit místnost.Větrání podle aktuální koncentrace CO2

Připravené máme tzv. Školní čidlo NLII-CO2-EDUCA, které opticky i akusticky upozorňuje na vysokou koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu, a tedy na potřebu vyvětrat bez toho, aby výrazně narušovalo výuku. Zároveň je toto čidlo vybaveno výstupy pro automatické řízení větracích systémů. Tedy v první fázi slouží čidlo pro monitoring a do budoucna i pro řízení větrání. Pro některé případy či jako přechodné řešení je k dispozici i funkce řízení otevírání oken nebo světlíků tam, kde je to vhodné.

Čidla kvality vzduchu Protronix mají třístupňovou optickou indikaci, takzvaný “SEMAFOR” — tři LED kontrolky, které přehledně indikují aktuální kvalitu vzduchu:

BÍLÁ LED

– výborná kvalita vzduchu,
komfortní prostředí
pro soustředění

 

ZELENÁ LED
– dobrá kvalita vzduchu

 

ORANŽOVÁ LED
– špatná kvalita vzduchu, potřeba větrat, možné nepříjemné pocity spojené s vydýchaným vzduchem.

 

Je tedy třeba zajistit, aby u čidla svítila zelená LED, což indikuje dobrou kvalitu vnitřního vzduchu a současně se minimalizují náklady na větrání a vytápění.

Větrejte smysluplně a efektivně díky ŠKOLNÍMU ČIDLU NLII-CO2-EDUCA.
Zásadní zjištění z našich měření CO2 ve třídách

Čidla oxidu uhličitého jsme instalovali v mnoha třídách na různých školách po celé ČR. Z našich měření vyšel poměrně jednoduchý závěr: koncentrace CO2 ve třídách stoupne v drtivé většině případů na nepřijatelnou hodnotu už i během první vyučovací hodiny (někdy i po první půl hodině vyučování) hned v pondělí ráno. A to třeba až na hodnoty mezi 4 500 a 5 000 ppm.
Znáte už podmínky a limity vycházející z nové vyhlášky o větrání prostorů, jako jsou školy a další taková zařízení?

U nás v Protronixu jsme se zájmem prošli nový návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, který v roce 2023 předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Jaké jsou jeho nejdůležitější body? Co je potřeba si hlídat a jaké jsou limity pro větrání?

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024