CO a CO2

CO a CO2 – často zaměňované pojmy

 

 

CO a CO2 jsou velmi podobné názvy a člověk si je snadno splete už jen kvůli slangovým výrazům jako “céočko”, “céodvojka”, atd. Proto jsme níže připravili pár odstavců na vysvětlení rozdílů.


CO = oxid uhelnatý
CO2 = oxid uhličitý
Oba jsou to plyny bez barvy a bez zápachu a jejich koncentrace se udává klasicky v ppm. Rozdílné jsou v tom, že zatímco oxid uhličitý (CO2) se běžně vyskytuje v přírodě, oxid uhelnatý (CO) až tak běžný není.

Rozeberme si tyto dva plyny podrobněji.Oxid uhelnatý (CO)

 • bezbarvý hořlavý plyn bez chuti a zápachu
 • nevyskytuje se běžně
 • průměrná koncentrace ve venkovním prostředí je okolo 0,1 ppm
 • obsažený ve svítiplynu, v generátorovém a vodním plynu
 • životu nebezpečný

Příčina vzniku

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování fosilních paliv a biomasy (např. uhlí, plynu, dřeva). K nedokonalému spalování dochází při nedostatečném přísunu vzduchu.

Život ohrožující koncentrace

 • při koncentracích již necelých 100 ppm začínají první příznaky mírné otravy jako je bolest hlavy a závratě
 • životu nebezpečná je koncentrace okolo 700 ppm
 • vdechnutý oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví a proto je takto velmi nebezpečný • Oxid uhličitý (CO2)

  •  běžně se vyskytující plyn v atmosféře, kde koncentrace ve venkovním vzduchu je v současnosti lehce přes 400 ppm (k roku 2020 je to 411 ppm)
  • vzniká jako vedlejší produkt při metabolické činnosti živých organizmů - dýcháním, fermentací (kvašením), chemickými reakcemi a spalováním
  • doporučená hodnota ve vnitřních prostorách je 1 000 ppm
  • život ohrožující koncentrace je až okolo 80 000 ppm, což je velmi vysoká koncentrace (8 %)
  • PRO ZAJÍMAVOST: venku člověk vdechuje vzduch s koncentrací CO2 okolo 400 ppm a vydechuje vzduch s koncentrací CO2 zhruba 100x vyšší to je 40 000 až 45 000 ppm, právě proto se CO2 výborně hodí pro posuzování toho, jak je vzduch ve vnitřním prostoru vydýchaný  Ale víte, že i když se výborně měří a používá pro posuzování kvality vnitřního vzduchu, není CO2 tím hlavním znečišťovatelem? Jsou to tzv. VOC. Co jsou VOC a v jakém situaci je měřit si přečtete v následujícím článku.

  Kontaktujte nás

   Registrujte se k newsletteru zde
   „Měříme, na čem záleží“

   Pardubická 177
   537 01 Chrudim
   Czech Republic

   obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

   © Protronix s.r.o. 2024