Co je to kvalita vzduchu a jak s tím souvisí pojmy VOC a TVOC

Pojem „VOC“ neboli těkavé organické látky vznikl  z anglických slov Volatile Organic Compounds.
(Těkavý = prchavý, tedy za pokojové teploty v plynném stavu)
O kvalitu vzduchu se lidé začali hlouběji zajímat teprve v druhé polovině minulého století, kdy se ve vnitřním prostředí začalo objevovat čím dál více lidí a trávili zde delší dobu. U těch se pak začaly projevovat nepříjemné pocity jako je únava, ospalost, bolesti hlavy až nevolnost nebo různé projevy alergií – a to vše z podstatné části vlivem nízké kvality vzduchu. (Více v článku 6 negativních projevů vydýchaného vzduchu)

Ať už se nám to líbí nebo ne, kvalitu vnitřního prostředí nejvíce negativně ovlivňujeme právě my sami – vlastním procesem dýchání nebo i zvýšenou metabolickou činností spojenou s intenzivní fyzickou aktivitou v daném prostoru.

Lidské tělo tedy vylučuje dechem, potem, transpirací pokožkou a podobně mimo známý oxid uhličitý i další látky jako je čpavek, aceton, etylen, metan a mnoho dalších druhů těkavých organických látek, které vznikají v procesu trávení organické potravy. To vše v závislosti na věku, stravovacích zvyklostech, zdravotním stavu, celkové kondici a samozřejmě i aktuální fyzické aktivitě.

Mohou to být ovšem i další neméně podstatné zdroje znečištění mimo vlastní metabolickou činnost člověka, v podstatě bychom mohli říct, že generujeme svou činností další různé odéry a zápachy, které jsou nepříjemné a často i zdraví škodlivé látky.

Mezi další významné zdroje VOC můžeme zahrnout:

 • vaření, smažení a jiné technologické procesy
 • nátěry, lepidla
 • čisticí, desinfekční prostředky
 • nábytek
 • podlahové materiály, koberce
 • také i vonné svíčky, parfémy a kosmetické prostředky

V minulém století vědci odhadovali, že těkavých organických látek je přibližně 5 tisíc. Dnes s přibývajícími plasty, chemickými prostředky, lepidly, nátěry, atd. se jejich počet odhaduje na více než 10 tisíc různých druhů.
Proč se ovšem posuzuje kvalita vzduchu hlavně podle koncentrace CO2?

Je to proto, že ve vydechovaném vzduchu ve vnitřním prostředí je koncentrace CO2 zhruba 50x vyšší než je ve vdechovaném vzduchu. To je důvod, proč je koncentrace CO2 velmi dobrým indikátorem vydýchaného vzduchu.

Pro řízení větrání se vlastně využívá faktu, že pokud stoupá koncentrace CO2, tak stoupá i koncentrace těkavých organických látek. A když se tedy začne větrat na základě zvýšené koncentrace CO2, tak klesne koncentrace jak CO2, tak i koncentrace VOC a cítíme se lépe.

Dalším důvodem je, že na rozdíl od velkého množství různých druhů VOC látek stačí s rozumnými náklady a s dostatečnou přesností sledovat koncentraci pouze jedné látky – CO2, která má velmi dobrou vypovídací schopnost o tom, jak je aktuálně vzduch v daném prostoru vydýchaný a tedy podává nám jasnou informaci o nutnosti větrání. Viz graf vpravo:
Pro jaké prostory je tedy vhodné čidlo VOC?

Existují samozřejmě prostory, kde by čidlo CO2 ukazovalo nízké hodnoty navzdory našim nepříjemným pocitům, jelikož neměří právě ty zápachy a odéry, které se tam vyskytují a představují převažující znečištění vzduchu v daném prostoru.

Příkladem takovýchto prostor mohou být:

 • závodní, profesionální kuchyně
 • toalety
 • šatny
 • tělocvičny, fitcentra

V takovýchto prostorech pak může být závislost mezi CO2 a VOC například jako na grafu vpravo:
Pojem „TVOC“

Toto označení představuje tzv. Total Volatile Organic Compounds (TVOC), tedy jakýsi souhrn VOC látek v monitorovaném vzduchu. TVOC obecně zahrnuje široký rozsah různých organických látek, které jsou často chemicky velmi podobné a obtížně rozlišitelné, což mělo za následek vznik více různých TVOC standardů.

Protronix VOC čidla svojí citlivostní charakteristikou odpovídají dvěma uznávaným mezinárodním standardům a to standardu EPA (Environmental Protection Agency) a UBA (UmweltBundesAmt).
Pojem „eCO2

Dále se můžete v souvislosti s měřením VOC setkat s pojmem eCO2. Aby bylo možné v praxi použít čidla VOC podobně jako čidla CO2, mají některé senzory VOC Protronix tzv. výstup eCO2 (z angl. estimated, přípradně equivalent), což je odhad (estimated = odhadovaný) koncentrace CO2 učiněný na základě aktuálně zjištěné koncentrace VOC. Tento odhad je založen na předpokladu, že VOC produkované lidmi je úměrné vydechovanému CO2 (viz Obr. 1). Výhodou je, že s výstupem eCO2 je pak možné pracovat podobně, jako se signálem ze standardního čidla CO2, na které je mnoho montážníků zvyklých a cena VOC čidla je nižší než cena CO2 čidla pracujícího na optickém principu.
Chcete vědět více o čidle VOC a TVOC?

Přejít na čidla

Zajímá mě kombinovaná verzeKontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024