NFC – Near Field Communication

První písmena anglických slov Near Field Communication, čili komunikace na krátkou vzdálenost – zpravidla do 10 cm. Tato komunikace probíhá bezdrátově a využívá se například při bezkontaktní platbě platební kartou nebo telefonem, případně pro přenos informací. V našem případě pro vyčtení naměřených dat z čidla kvality vnitřního vzduchu a přenos do naší aplikace.

Prohlédněte si čidlo s komunikací NFC a vlastní aplikací pro snadné vyhodnocení naměřených dat – koncentrace oxidu uhličitého, vlhkosti a teploty ve vnitřním prostředí.