RH – Relativní vlhkost, z anglického označení Relative Humidity

Co je to relativní vlhkost vzduchu?

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi aktuálním množstvím vodní páry obsažené ve vzduchu a největším možným množstvím vodní páry, kterou by mohl vzduch pojmout pří dané teplotě, aniž by docházelo ke kondenzaci.

Relativní vlhkost se vyjadřuje v procetech.

A vypočítá se tedy jako podíl aktuální absolutní vlhkosti vzduchu ku největší možné absolutní vlhkosti vzduchu při dané teplotě.