RH – Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi množstvím vodních par obsažených ve vzduchu a největším možným množstvím vodních par při dané teplotě. Relativní vlhkost se vypočítá jako podíl aktuální absolutní vlhkosti vzduchu ku největší možné absolutní vlhkosti vzduchu při dané teplotě. Vyjadřuje se v procentech.