RH – Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi aktuálním množstvím vodní páry obsažené ve vzduchu a největším možným množstvím vodní páry, kterou by mohl vzduch pojmout při dané teplotě, aniž by docházelo ke kondenzaci. Relativní vlhkost se tedy vyjadřuje v procentech