Chladiva

Chladivo je určitá chemická látka nebo směs látek, které se používají jako teplonosné médium v chladících okruzích tepelných čerpadel, klimatizací, ledniček a podobně nebo se používají jako hnací plyny. Modernější chladiva jsou na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC), jsou to těkavé látky, které se v přírodě běžně nevyskytují. 

Tato chladiva již nepoškozují ozonovou vrstvu, ovšem řadí se mezi velmi účinné skleníkové plyny, proto se na ně vztahují v EU regulační omezení. Pro příklad  jsou to chladiva s označením R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A.