PMx – poletavé částice

PM je označení složené z prvních písmen anglického označení Particulate Matters a značí směs pevných částic a jemných aerosolů rozptýlených ve vzduchu. Ty se pak označují se písmeny PMX, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

Sledujeme částice o velikost 10 µm (mikrometrů) a méně, protože ty již pronikají do hlouběji organizmu a tělo je již nedokáže zachytit na sliznicích dýchacích cest nebo se jich zbavit vykašláním. Principiálně platí, že čím je menší průměr tím hlouběji pronikají do organizmu.

Zdroje PM

Poletavé částice obecně vznikají v procesu spalování. Mezi přírodní zdroje patří požáry a sopečná činnost.

Pevné částice

  • Tvoří je obvykle prach, saze a kouř.
  • Vznikají při spalování biomasy, jsou uvolňovány z doutnajícího ohně, ze spalovacích motorů, průmyslových podniků, elektráren, spaloven, z povrchových dolů, vznikají při zemědělské činnosti

Aerosol

  • Aerosol tvoří různé chemikálie, kterých mohou být až stovky druhů v závislost na aktuálních meteorologických podmínkách, složení atmosféry a převažujících zdrojích emisí v dané oblasti.
  • Můžeme je rozdělit na primární aerosoly , které jsou uvolňovány přímo do atmosféry a pak na sekundární aerosoly, které vznikají na základě chemických reakcí mezi oxidy síry a oxidy dusíku přítomnými v atmosféře za přítomnosti slunečního záření a dalších chemikálií v atmosféře.

Velikosti měřených PM

PM10

= polétavé částice s průměrem 10 µm a méně.

PM2.5

= poletavé částice tvořené jak pevnými částicemi tak i aerosolem (jemné kapičky různých chemikálií ) o velikosti 2.5 µm a méně. Je to taková typická trochu nažloutlá smogová mlha viditelná ve velkých městech za smogové situace

*Zajímavost: Lidský vlas má v průměru 70 µm, tedy částice PM2.5 je zhruba 30x menší.

 

 

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024