PMx

prachové částice PMx

Z anglického Particulate Matters, neboli polétavé částice, je směsice pevných částic a tekutých kapek ve vzduchu. Některé částice, jako je prach, hlína, saze nebo kouř, jsou natolik velké nebo tmavé, že je můžeme spatřit pouhým okem. Ostatní jsou tak malé, že je můžeme vidět pouze pod mikroskopem. Označují se písmeny PMx, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

PM10

= polétavé částice s průměrem 10 µ (mikrometrů) a méně.

PM2,5

= jemné polétavé částice, jejichž průměr je 2,5 µ (mikrometru) a menší.

Lidský vlas má v průměru 70 µ, tedy částice PM2,5 je zhruba 30x menší

x

= velikost měřených částic

Níže je uveden obrázek ukazující poměrné velikosti částic: