Proč sledovat koncentraci CO2?

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu je vhodným indikátorem vydýchanosti vzduchu ve vnitřních prostorách a velmi dobře koresponduje s počtem lidí pobývajících v těchto uzavřených prostorách. Nabízí se tedy možnost ventilace na základě spojitého měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu.
Z čeho skládá vzduch?

Složení vzduchu zemské atmosféry vyjádřené v procentech je zhruba 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,4 % vodních par, 0,04 % oxidu (kysličníku) uhličitého. Zbytek tvoří vzácné plyny a další složky. CO2 je tedy přirozenou plynnou součástí zemské atmosféry. Jeho koncentrace v přírodě je okolo 0,04 % neboli 400 ppm (Parts Per Milliom).

Vyšší koncentrace CO2 ve venkovním prostředí se vyskytuje:

  • v okolí dopravních tepen s vysokým provozem
  • v okolí průmyslových zón
  • v okolí spaloven
  • apod…Lidé a oxid uhličitý

Procesem dýchání dochází ke změně vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý.  Vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 45 až 50 tisíc ppm CO2 (cca 100x vyšší koncentrace než ve venkovním vzduchu). Bez odpovídající ventilace pak logicky dochází v uzavřených prostorách k nárůstu koncentrace CO2. Hodnota koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu je tedy možné považovat za důležitý ukazatel kvality vzduchu v uzavřených prostorách.

Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zřejmá. Dochází k únavě a poklesu schopnosti koncentrace, bolestem hlavy… Zejména v prostorách s větším množstvím lidí, jako jsou například školy, kanceláře, divadla, zdravotnická zařízení, je negativní dopad zvýšené koncentrace CO2 ve vzduchu velmi patrný.

Doporučená koncentrace CO2 ve vzduchu by měla být udržována na nebo okolo hodnoty 1 000 ppm.Škála nejzajímavějších hodnot
Jak tedy ventilovat?

 

Současné technologie dovolují snadno a trvale měřit koncentraci CO2. Na  základě získaných hodnot pak řídit ventilační systémy tak, aby byla zajištěna dobrá kvalita vzduchu a snížena spotřeba energie na vytápění, ventilaci a klimatizaci vnitřních prostor. Ventilační systémy tedy mohou využívat naměřené hodnoty koncentrace CO2 pro spojité řízení svého výkonu a udržovat tak vnitřní prostředí komfortní. Takovéto systémy jsou obzvlášť užitečné pro prostory s proměnným počtem lidí. Výkon ventilace se pak průběžně mění v závislosti na počtu lidí, kteří se nacházejí ve větraném prostoru. Na základě měření koncentrace CO2 ve vzduchu pak mohou moderní ventilační systémy zajišťovat optimální kvalitu vzduchu v odvětrávaných prostorách nezávisle na počtu přítomných lidí.


Prohlédněte si čidla CO2