eCO2

eCO2 je označení pro takzvanou odhadovanou koncentraci CO2 – z anglického označení estimated CO2, někdy označováno i jako ekvivalent CO2.

Je to tedy určitý odhad koncentrace oxidu uhličitého učiněný na základě zjištěné koncentrace TVOC.

Tento odhad je založen na předpokladu, že produkce TVOC v procesu dýchání je úměrná produkci CO2. Toto samozřejmě platí tam, kde převládajícím zdrojem znečištění vzduchu jsou lidé. Výstup čidla VOC v hodnotách eCO2 se pohybuje v rozsahu 400 – 2 000 ppm, tedy stejně jako signál ze standardního čidla oxidu uhličitého.