TVOC – Total VOC

TVOC – pochází z prvních písmen angl. názvu Total Volatile Organic Compounds, což označuje celkovou sumu, neboli úhrn všech těkavých organických látek. Pojem TVOC představuje široké spektrum různých organických látek, často chemicky velmi podobných a tedy i těžko rozlišitelných. To bylo důvodem vzniku několik různých standardů TVOC.