O3 Ozón

Ozón (O3) je plyn složený ze tří atomů kyslíku. Je to vysoce reaktivní bezbarvý až namodralý plyn se štiplavým zápachem. Pro naše zdraví je velmi nebezpečný tzv. přízemní ozón. Přízemní ozón vzniká chemickými reakcemi mezi oxidy dusíku (NOx) a těkavými organickými látkami (VOC). K tomu dochází, když znečišťující látky emitované dopravou, elektrárnami, průmyslovými závody, chemickými závody, rafinériemi a dalšími zdroji, chemicky reagují za přítomnosti slunečního záření. Ozón působí jako agresivní a silné oxidační činidlo a způsobuje dýchací potíže a záněty dýchacích cest.