VAV systém - Variable Air Volume

VAV - Variable Air Volume pochází z angličtiny a doslova znamená proměnný objem vzduchu. Je druh řízení větrání, topení a klimatizace, kdy se větrá s proměnlivým množstvím vzduchu. Systémy VaV mění průtok vzduchu při jeho konstantní teplotě.

Jaké jsou 3 důvody, proč používat čidla kvality vzduchu?