THI – Temeprature Humidity Index

Z anglického “Temperature Humidity Index” a je to vlastně číselné vyjádření pocitu pohody nebo nepohody závislého na kombinaci aktuální teploty a vlhkosti vzduchu. Index se používá pro hodnocení kvality prostředí pro lidi a zvířata.