PM2.5 – poletavé částice velikosti 2.5 µm

PM je označení složené z prvních písmen anglického označení Particulate Matters a značí směs pevných částic a jemných aerosolů rozptýlených ve vzduchu. Ty se pak označují se písmeny PMX, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

PM2.5 – poletavé částice tvořené jak pevnými částicemi tak i aerosolem (jemné kapičky různých chemikálií ) o velikosti 2,5 μm (mikrometru) a méně.

Je to taková typická trochu nažloutlá smogová mlha viditelná ve velkých městech za smogové situace.

 • Pevné částice jsou obvykle tvoří prach, saze a kouř. Vznikají při spalování biomasy, jsou uvolňovány z doutnajícího ohně, ze spalovacích motorů, průmyslových podniků, elektráren, spaloven, z povrchových dolů, vznikají při zemědělské činnosti
 • Aerosol tvoří různé  chemikálie, kterých mohou být až stovky druhů v závislost na aktuálních meteorologických podmínkách, složení atmosféry a převažujících zdrojích emisí v dané oblasti.

Můžeme je rozdělit na primární aerosoly, které jsou uvolňovány přímo do atmosféry a pak na sekundární aerosoly, které vznikají na základě chemických reakcí mezi oxidy síry a oxidy dusíku přítomnými v atmosféře za přítomnosti slunečního záření a dalších chemikálií v atmosféře.

 

 

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024