NO2 - Oxid dusičitý

Oxid dusičitý je dráždivý červenohnědý plyn se štiplavým zápachem. V podstatě je NO2 vedlejším produktem spalování při vysokých teplotách, zejména spalování paliv jako je ropa, nafta, plyn a organické látky. NO2 vypouštějí zejména dopravní prostředky, elektrárny, průmyslová zařízení atd. Oxid dusičitý je spojen s některými respiračními onemocněními (např. akutní bronchitida, astma) a snížením kapacity plic. Při vysokých koncentracích způsobuje záněty dýchacích cest. Znečištění NO2 také souvisí s nemocemi jako je diabetes, hypertenze, mrtvice, nebo chronická plicní nemoc.