NDIR

První písmena názvu pocházející z angličtiny: “NonDispersive InfraRed” – nerozptýlené infračervené světlo. Je to název pro metodu často používanou pro analýzu plynů, kdy se v měřící komůrce měří koncentrace určitého plynu elektro-opticky na základě jeho absorpce infračerveného záření o určité vlnové délce.

 

Prohlédněte si čidla CO2, která pracují na spolehlivém optickém principu NDIR.

Chci si prohlédnout čidla