NDIR

NDIR pochází z anglického označení Non–Dispersive InfraRed – nerozptýlené infračervené světlo. Je to označení pro metodu často používanou pro analýzu plynů, velmi rozšířenou pro detekci CO2.

 

NDIR čidla jsou založena na principu absorpce infračerveného záření o specifické vlnové délce molekulami CO2. V měřící komůrce je zdroj infračerveného záření a detektor. A čím více molekul CO2 se nachází ve vzduchu v měřící komůrce, tím méně infračerveného záření dopadne ze zdroje na detektor. Signál z infračerveného detektoru se pak zesílí a přepočítává na koncentraci CO2 v ppm.

 

Prohlédněte si čidla CO2, která pracují na spolehlivém optickém principu NDIR.

Přejděte na čidla CO2