IAQ – Indoor Air Quality

První písmena anglického názvu: Indoor Air Quality, tedy kvalita vnitřního vzduchu.

IAQ se týká kvality vnitřního vzduchu v budovách, který může být znečištěn a může ovlivňovat zdraví a pohodlí obyvatel. Zahrnuje v sobě celou šíři možných znečištění vzduchu počínaje mikrobiologický znečištěním, různé alergeny a chemické znečištění (VOC, Radon, CO, CO2 ). Podle posledních studií se ukazuje, že kvalita vnitřního vzduchu představuje často větší zdravotní riziko než kvalita venkovního vzduchu.

Ne nadarmo se současné generaci říká tzb. Indoor generation, tedy generace, která pobývá více jak 90 % svého času uvnitř.