H2CO- Formaldehyd

Bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Vzniká při nedokonalém spalování materiálů s obsahem uhlíku. Nachází se ve výfukových plynech automobilů nebo třeba v tabákovém kouři. Nachází se i v atmosféře, kde vzniká působením slunečního záření a kyslíku na uhlovodíky obsažené v atmosféře. Často se uvolňuje z bytových materiálů jako je dřevo, dřevoštěpkové desky, nábytek, koberce, obkladový materiál apod..