DCV – Demand Control Ventilation

Z anglických slov: Demand Control Ventilation. Takto se označují systémy ventilace, jejichž okamžitý výkon je závislý na aktuální kvalitě vnitřního vzduchu. Tím dochází ke zvýšení vnitřního komfortu a pohody a k výrazným úsporám energie a nákladů na provoz budov.