Úspora peněz díky chytrému větrání

Dostatečný přísun čerstvého vzduchu je nezbytná podmínka pro život. Pokud člověk nemá přísun vzduchu vůbec, po několika málo minutách ztrácí vědomí a následně umírá. Tuto skutečnost si uvědomuje každý, ale uvědomují si všichni i následky dlouhodobého dýchání nekvalitního vzduchu?


90 % času jsme zavření někde uvnitř

Vydýchaný vzduch způsobuje únavu a otupělost, která přirozeně snižuje výkonnost a schopnost koncentrace. Přesto většina lidí v prostředí, ve kterém je právě takovýto vzduch, tráví většinu svého času. Děti jsou půl dne zavřené ve školách, kde se hodnoty CO2 pohybují často až v rizikových hodnotách, dospělí v práci, kde většinou sedí v uzavřených kancelářích s dalšími kolegy. Během dne, pokud se v těchto místnostech nevětrá, dochází k rapidnímu zhoršování kvality vzduchu. Doma lidé občas vyvětrají přes den, ale na noc – a to hlavně v zimě – okna zavírají a ráno se budí unavení a s bolestí hlavy. A to opět díky vydýchanému vzduchu.

Nucené větrání

Řešením by bylo pravidelné větrání – jednou za hodinu na chvíli otevřít okno. Přes den, pokud na to nebudete zapomínat, se toto dá plnit, ale již těžko v noci. Pak je vhodné využít mnohem jednodušší řešení – systém nuceného nebo kombinovaného přímého větrání.

Systémy nuceného větrání povětšinou pracují na základě tzv. časové regulace, což znamená, že objem vyměňovaného vzduchu je závislý na časových intervalech. V tomto případě může někdy docházet k tomu, že vzduch se vyměňuje intenzivněji, než je v dané situaci nutné. To je mínusem řízeného větrání – dochází k přesoušení vzduchu a také k plýtvání energiemi, pokud se vzduch vyměňuje častěji, než je nutné. Ovšem i toto jediné mínus je možné vyřešit úspornějším způsobem větrání – větráním řízeným skutečnou potřebou.


Větrání řízené skutečnou potřebou

Zajímavým řešením, které u nás zatím není tolik obvyklé, je systém větrání, které je řízené skutečnou potřebou. Říkáte si, co si představit pod pojmem „skutečná potřeba“? Jednoduše tu jde o nutné množství vzduchu, které je třeba do interiéru přivést v závislosti na reálných požadavcích. Uvnitř větraného prostoru jsou instalována čidla, která monitorují kvalitu vnitřního vzduchu. Na základě těchto hodnot je pak větrací systém řízen tak, aby byl dovnitř přiváděn dostatek čerstvého vzduchu.


Kvalitu vzduchu zjistí čidla koncentrace CO2

Představa prostoru větraného bez zásahu člověka a ještě navíc podle reálných potřeb je více než lákavá. Co vám tedy takový systém větrání může nabídnout?

Čerstvý vzduch v exteriéru obsahuje zhruba 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 0,4 % vodních par, 0,04 % oxidu uhličitého, zbytek tvoří vzácné plyny a další složky. V interiéru se díky pobytu osob a jiných dějů zvyšuje právě hladina oxidu uhličitého. Proto je oxid uhličitý při zjišťování kvality vnitřního vzduchu vhodným indikátorem – hlavně proto, že zohledňuje počet osob.

Prostor, kde není vysoká koncentrace CO2

Kromě hladiny oxidu uhličitého v místnosti ale ovlivňuje kvalitu vzduchu i množství bakterií, čpavku a dalších znečišťujících látek. Proto byly vyvinuty i další typy čidel, která jsou určena pro různé prostory s různými zdroji znečištění vzduchu. Jedná se o čidla VOC (těkavých organických látek), která se používají především v kuchyních, toaletách, šatnách, …

Dalším typem čidel jsou pak čidla SMOKE – čidla kouře, což jsou širokospektrá čidla, která kromě jiného dokážou měřit koncentraci vodíku, který je základní složkou cigaretového kouře. Podle dokážou vyhodnotit, jak moc je v místnostech „zakouřeno“ a podle této hodnoty lze pak opět optimálně větrat.


Chytré větrání = energetické úspory

Energetických úspor  je dosaženo díky tomu, že oproti větracímu systému, který funguje na základě časové regulace, se tento typ větrání řídí podle aktuální potřeby. Větrání tedy běží jen tehdy, když je opravdu potřeba ventilovat, a to navíc na optimální výkon daný aktuální úrovní znečištění vzduchu.

Kde všude může tento systém větrání nalézt svoje uplatnění?

Na prvním místě jmenujme administrativní budovy, školy a další budovy, kde se počet lidí v čase mění. Je však tento typ větrání vhodný i do rodinného domu? Odpověď je jasně kladná. Výhodou je třeba to, že u ventilace s rekuperací nehrozí riziko zbytečného vysušování objektu v zimním období.


Jak na chytré větrání, pokud nemáte ventilaci či rekuperaci?

V takovém případě je na místě doporučit větrání v pravidelnějších intervalech na několik minut. V úvahu se musí vzít i počet lidí v místnosti. Dále by bylo vhodné, hlídat i optimální teplotu. Všechny tyto parametry za Vás opět může hlídat čidlo kvality vzduchu. Přenosné čidlo ZG106 dokáže monitorovat teplotu, koncentraci CO2 a při překročení hodnot, nastavených uživatelem, na to upozorní akustickým či vizuálním signálem.

Prohlédněte si čidla kvality vzduchu

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024