Měření v pražské škole nedopadla nejlépe

V dnešní době, kdy nechceme, aby nám utíkalo z domu teplo, si utěsníme dveře a okna a zabráníme tak zbytečnému úniku tepla a peněz. Ovšem čerstvý vzduch je pro zdravý spokojený život také velmi důležitý.Velkým současným problémem v oblasti kvality vnitřního vzduchu jsou právě školy, a  proto jsme se aktivně zapojili společně s dalšími partnery do projektu O2.

Projekt Smart City „Životní prostředí – zdravá škola“

Vybraná školní budova do projektu Zdravá škola

Pražská smíchovská škola

Cílem bylo monitorovat kvalitu vnitřního vzduchu a posoudit jeho dopad na zdraví a pozornost studentů a učitelů.

Smíchovská střední průmyslová škola, která na projekt poskytla svoje prostory, stojí v husté městské zástavbě a je tak ideálním zkušebním prostředím.

Jaké jsou výsledky?

Nejprve proběhla prvotní měření. Čidla kvality vzduchu byla umístěna do deseti  vybraných nejvíce zatížených učeben, kde se nepřetržitě sledovala kvalita vnitřního vzduchu a naměřená data čidla přenášela po radiové síti  do cloudového serveru O2.

Graf nejvyšších naměřených hodnot

Díky tomu tak bylo možné trvale sledovat aktuální stav prostředí ve třídách.

V uvedeném grafu jsou zobrazeny naměřené hodnoty v jedné třídě ve vybraném týdnuPodle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj nesmí být v pobytových místnostech překročena hodnota CO2 1 500 ppm (part per million). Z grafu je patrné, že hodnoty koncentrace CO2 v daném týdnu každý vyučovací den tuto mez významně přesáhly 

Zjištěné informace použijí i studenti

Informace z projektu jsou důležitým prostředkem pro analýzu s cílem nalézt optimální řešení pro trvalé zvýšení kvality vnitřního prostředí ve školách a nejen tam. Výzkum a výsledky tohoto pilotního projektu využije škola také v rámci odborné výuky.

 

 

Chcete se dostávat pravidelně emaily ze světa čidel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Klikněte zde

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024