CO2 v interiérech – reálná měření

COje bezbarvý plyn bez zápachu, přibližně 1,5 x těžší než vzduch. Jedná se o jeden z nejběžnějších znečišťovatelů vnitřního prostředí a to proto, že zdrojem tohoto plynu je hlavně člověk. 


Měření koncentrace CO2

Koncentrace oxidu uhličitého je udávána v ppm (z anglického Parts Per Million), neboli částice z milionu. Naměřených např. 1 500 ppm = 1 500 částic v ovzduší na milion  dalších. Někdy s udává i v %.

Doporučené hodnoty

Takzvané Pettenkoferovo kritérium (Pettenkofer, 1858), které stanovuje maximální hodnotu koncentrace CO2 ve vnitřních prostorech, při které se člověk cítí stále komfortně, je 1 000 ppm (0,1 %). Tuto hodnotu převzala i mezinárodní společnost ASHRAE – profesionální společnost s více než 50 tisíci členy zabývající se obory stavební technologie a stavebními systémy se zaměřením na vytápění, klimatizace a chladírenství. Podporuje technické vzdělávání, podílí se na certifikacích a standardizaci, vydává časopis ASHRAE Journal, zveřejňuje anotace výzkumných zprávy a informace o konferencích.

Hodnota koncentrace 1 000 ppm oxidu uhličitého v interiéru je tedy horní hranicí pro kvalitní vnitřní vzduch v USA. Při vyšší koncentraci dochází obvykle k únavě, nesoustředěnosti osob, které se zde zdržují, v horším případě vás může i bolet hlava nebo můžete mít závratě. Vzduch s koncentrací oxidu uhličitého nad 1 500 ppm (= hraniční hodnota v ČR) v interiéru je považován za vydýchaný vzduch.

I když bezpečná hranice koncentrace oxidu uhličitého, která nezpůsobuje člověku vážná zdravotní rizika je 5 000 ppm, je důležité udržovat koncentraci CO2 pod jedním tisícem ppm.


Konkrétní měření

Pro zjištění skutečných hodnot koncentrace CO2 v místech, kde lidé tráví většinu času, naše firma umístila čidla kvality vzduchu do dvou tříd mateřské školy, do třídy základní školy a do dvou kanceláří.

Mateřská škola

Jednalo se o měření ve dvou třídách o stejné velikosti 8 x 7 m, v nich se zdržovala skupina cca 24 dětí a učitelky. Protože rozlohou se jednalo o relativně velké místnosti, kde se zdržovaly děti, které produkují nižší množství CO2, v místnostech se dost větralo a navíc se děti i často zdržovaly mimo tyto místnosti (dopolední procházka, oběd a spánek po obědě), hodnota CO2 jen zřídka překročila hranici 2 000 ppm. Přesto hodnoty často překračovali 1 500 ppm – nařízenou hodnotu, při které se musí větrat v ČR.

grafskolka

Obrázek 1: Měření ve školce (velký propad = víkend, menší propady = noc, poklesy CO2 přes den = vycházky, oběd,…)


Základní škola

Měření na základní škole probíhalo v 1. třídě (tzn. stáří dětí 6-7 let) ve třídě o velikosti 8,5 x 9 m. Třída tedy byla větší než v mateřské škole, dětí tam bylo cca 26 a to pouze s malými přestávkami, kdy se tato třída nestihla vyvětrat na únosnou koncentraci CO2. Hodnoty přes den tedy běžně překračovaly koncentraci 2 000 ppm a několikrát dosáhly nad hodnotu 3 000 ppm. Tato skutečnost může vysvětlit i častou únavu a nepozornost dětí při výuce.

"Obrázek

Obrázek 2: Měření ve škole (velký propad = víkend, menší propady = noc, poklesy CO2 přes den = vycházky, oběd,…)


Kancelář

Měřené hodnoty v kanceláři byly ze všech měření nejnižší. Tato skutečnost je dána ventilačním systémem, který je zaveden ve firmě. Kromě toho také relativně velkou místností (6 x 7,5 m) s vysokými stropy a nízkým počtem pracovníků v místnosti.

grafkancl

Obrázek 3: Měření v kanceláři

 

Chcete se dostávat pravidelně emaily ze světa čidel kvality vzduchu a vzduchotechniky?

Klikněte zde

 

Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024