Regulátory

Regulátor je zařízení, které slouží k ovlivňování regulované soustavy tak, aby došlo k dosažení a udržení požadovaného stavu.

Jako řídící veličinu lze použít celou škálu fyzikálních veličit (teplota,relativní vlhkost, koncentrace CO2, …). Regulátory jsou převážně zapojeny v záporné zpětné vazbě.  Vstupní veličinou nebývá přímo absolutní hodnota sledované veličiny, ale jen odchylka od požadované hodnoty. Regulátor pak ovlivňuje celý systém tak, aby došlo k odstranění odchylky, případně se pohybovala v předepsaných mezích.

Regulátory se nejčastěji používají v automatizovaných systémech, kde v reálném čase vyhodnocují a upravují regulovanou soustavu ke spokojenosti uživatele. Regulace systému může pracovat v čase spojitě nebo diskrétně. Vše záleží na regulované veličině a účelu regulace. Regulátory pomáhají zefektivnit provoz všech zařízení a snížit tak jejich náklady na provoz.

Prohlédněte si regulátory v naší nabídce.

Klikněte zde