Radon

RADON je bezbarvý radioaktivní plyn bez chuti a zápachu, který vzniká rozpadem radia (nestabilní prvek  v uranové rozpadové řadě nacházející se v zemském podloží) a je posuzován jako významný karcinogen.

Radon se tedy uvolňuje z podloží a proniká do vnitřních prostorů netěsnostmi v zemním plášti budov, v základové desce, prostupy mezi sklepem a přízemím apod., často průchody do budovy jako jsou vodovodní potrubí, odpad, elektrický přívod, přívod zemního plynu apod.

V čem se radon udává?

Pro vyjádření  objemové aktivity radonu se používá jednotka Becquerel (Bq) na metr krychlový Bq/m3.

Kde jednotka Becquerel slouží pro posouzení intenzity radioaktivního záření, které se  uvolňuje při rozpadu nestabilních radioaktivních prvků, jako je například Radon, kdy při rozpadu atomu radonu dojde k uvolnění energie radioaktivního záření.

Jeden Becquerel tedy vyjadřuje jeden radioaktivní rozpad za jednu sekundu.

Bq/m3

V těchto jednotkách se vyjadřuje objemová aktivita radioaktivního rozpadu za jednotku času.

 1 Bq/m3 vyjadřuje objemovou aktivitu radonu, kdy dochází za jednu sekundu v objemu 1 metru krychlovém právě k jedné radioaktivní přeměně.
ADS-RN3-cidlo
Prohlédněte si nové čidlo RADONU ADS-RN3
Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024