Převodník signálu PRO CNV-AIO

  • převodník analogového signálu
  • analogový vstup 0-10 V
  • napájení 230 V
  • nastavitelný výstupní signál

Převodník analogového signálu 0-10 V PRO CNV-AIO je určen pro převod singálu u čidel kvality vzduchu.

Význam LED kontrolek  

zapnuto / vypnuto

  1. oblast úrovně V-IN 4V
  2. oblast úrovně V-IN 7,5

DOKUMENTY

Katalogový list