RADON
ve vnitřním prostředí

Co si můžete představit, když se řekne radon a jaká nebezpečí přináší?

RADON je bezbarvý radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem uranu (uran = radioaktivní prvek, používaný hlavně jako palivo do jaderných reaktorů). Radon nemá žádnou chuť ani zápach a uvolňuje se ze zemského podloží.

Protože je těžší než vzduch, má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Ovšem běžně proniká do vnitřních prostorů různými netěsnostmi v plášti budov.
ČR – jedna z oblastí s nejvyšším výskytem radonu

Česká republika se řadí mezi země, kde se radon vyskytuje v opravdu vysoké míře – hodnoty patří k nejvyšším na celém světě. Proto tu máme nastavené také přísné normy a pravidelné kontroly vnitřních prostorů budov. Viz tabulka níže – radon (Bq) na m2.

 
Jaké nebezpečí radon představuje?

Normy a kontroly jsou u nás přísně nastavené, protože radon je brán jako velmi vážný karcinogen – představuje tedy velmi rizikový faktor pro zdraví člověka. Jedná se hlavně o dlouhodobý pobyt v prostředí se zvýšeným výskytem radonu, krátkodobý pobyt je z hlediska ozáření zanedbatelný.
Kudy radon proniká dovnitř?

Radon se nachází v podloží nebo třeba i ve spodní vodě. Do domu se tak může dostat skrz:

 

  • kohoutky, sprchu – pokud máme studnu
  • sklep
  • různé průchody do budovy jako vodovodní potrubí nebo třeba odpad
  • dále případnými dalšími netěsnostmi v plášti budovyV jakých jednotkách a jak radon měříme?

Jednotkou je Becqurel (čteme bekverel) – Bq. Je pojmenována po francouzském fyzikovi Henrim Becquerelovi (1852 – 1908), který objevil přirozenou radioaktivitu a byl za to vyznamenán Nobelovou cenou.

Becquerel je jednotka používaná pro vyjádření radioaktivity – vyjadřuje jeden radioaktivní rozpad za jednu sekundu.  Pro účely posouzení radonové zátěže ve vnitřním prostředí používáme jednotky Bq/m3 (Becquerel na metr krychlový).

1 Bq/m3 vyjadřuje objemovou aktivitu, kdy dochází za jednu sekundu v objemu 1 metru krychlového právě k jedné radioaktivní přeměně.
Limity ČR pro vnitřní prostředí

Teď, když už víme, v čem se radon měří, se můžeme podívat na limity pro vnitřní prostředí nastavené vyhláškou SÚJB č. 184/1997 Sb.

1. vyhláška pro stávající budovy

Zde by neměla být průměrná hodnota tzv. objemové aktivity radonu vyšší než 400 Bq/m3. Pokud je překročena, doporučuje provést rozumná protiradonová opatření.

2. vyhláška pro nové budovy

Zde je stanoven limit 200 Bq/m3. Při stavbě mají být proto provedena odpovídající preventivní opatření.

Zajímavost: Průměrná hodnota v bytech ČR je cca 120 Bq/m3.
Mapa radonového rizika

Místa s vysokým výskytem radonu jsou dnes známá a můžete si je najít na mapách radonového rizika České republiky. Zde najdete oblasti s očekávaným nízkým, středním a vysokým výskytem radonu.
Jak řešit prostory s vyšším výskytem radonu?

Podstatné je (jako u dalších znečišťovatelů vnitřního prostřední) dostatečné větrání. A to řízená ventilace na základě aktuálně zjištěných hodnot z čidla radonu, aby se zajistilo dostatečné větrání a na druhou stranu se nevětralo příliš, tedy zbytečně. Tohle snadno zvládne  čidlo detekce radonu ADS-RN1.

Vlastnosti:

  • rozsah detekce 0 – 1 000 Bq/m3
  • první výsledky za 10 minut
  • online řízení větrání
  • 2x nastavitelný alarm

VÍCE O ČIDLE RADONU
PRAKTICKÁ UKÁZKA MĚŘENÍ: Pasivní dům stojící v rizikovější oblasti

Z níže uvedeného grafu je patrné, že měření blíže k zemi ukazuje vyšší koncentraci radonu.

V podkroví se hodnota držela okolo limitu 200 Bq/m3, zato v přízemí už limit značně přesahovala a to hodnotami blízko 1 000 Bq/m3. Měřením jsme zjistili, že zdrojem radonu v obytných místnostech je malý sklep, kde bylo naměřeno téměř 4 000 Bq/m3!

Odvětrávání tohoto prostoru problém zcela vyřešilo – viz graf. A i v přízemí byly hodnoty vyhovující.