Úniky oxidu uhelnatého

Úniky CO jsou v poslední době velmi diskutovaným tématem. Na otravu oxidem uhelnatým zemřelo již mnoho lidí a to i přesto, že by stačilo tak málo – pořídit si domů čidlo CO, které by mohlo na tento nebezpečný plyn upozornit obyvatele domů.

Oxidu uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu. Má výbornou schopnosti vázat se na hemoglobin (červené krevní barvivo), je proto smrtelně nebezpečný pro jakýkoliv živý organizmus.

Zdroje CO a kde si dát pozor

Vzhledem k jedovatosti je jednou z významných znečišťujících látek. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických látek, je emitován např. automobily, lokálními topeništi nebo energetickým průmyslem. Běžně se vyskytuje v atmosféře, ne však v koncentraci převyšující 0,001% (10 ppm).

Nejčastěji se stávají otravy CO v domácnostech a ve většině případů jsou způsobené nedbalostí a zejména zanedbáním pravidelné údržby a revizí topidel, ohřívačů vody, komínů a jiných spalinových cest. Dnešní moderní kotle jsou zcela bezpečné.

 

                                                                            Ochrana

Nejlepší ochranou je samozřejmě dobrá a pravidelná kontrola spotřebičů, ze kterých nebezpečný oxidu uhelnatý může unikat. Skvělou pojistkou, jak si být stoprocentně jistí je čidlo, které měří koncentraci CO již od velmi malého množství.

Prohlédněte si čidlo CO v našem katalogu