VR – Ventilační poměr ( VR – Ventilation Rate )

Udává výkon ventilace vyjádřený množstvím vzduchu, který se vymění v uzavřeném prostoru za jednotku času vztaženo na jednu osobu. VR pochází z prvních písmen anglických slov Ventilation Rate, tedy ventilační poměr.

Obvyklé jednotky:
m3/h – kubické metry za hodinu na osobu
CFM/p – kubické stopy za minutu na osobu
LPS – litry za sekundu na osobu