Rosný bod

Rosný bod – teplota rosného bodu je hraniční teplota vzduchu. Kdybychom pokračovali v ochlazování vzduchu pod tuto teplotu, tak již začne kondenzace vodní páry ve formě kapek či mlhy. Jinými slovy je to teplota, kdy je vzduch nasycen vodní párou na maximum. Je to stav, kdy je relativní vlhkost 100%. Vyjadřuje se ve °C.