Rosný bod

Udává se zpravidla teplota rosného bodu. Je to teplota, na kterou by bylo nutné při stálém tlaku ochladit vzduch, aby vodní pára obsažená ve vzduchu se stala takzvanou sytou vodní párou. Sytá vodní pára při dalším snižování teploty vzduchu kapalní – vzniká rosa.