HVAC – Heating, Ventilating, and Air Conditioning

První písmena výrazu pocházejícího z angličtiny: Heating, Ventilating, and Air Conditioning – topení, ventilace a úprava vzduchu. Označují se tak ventilační zařízení a systémy, které mají za úkol nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat kvalitu vnitřního vzduchu.