CO – Oxid uhelnatý

Bezbarvý, toxický plyn bez zápachu, vytváří se zejména při nedokonalém spalování. Přičemž vystavení i ne příliš vysokým koncentracím může být velmi nebezpečné. Zdrojem oxidu uhelnatého je nejčastěji nedokonalé spalování, kouření a provoz motorových vozidel.