měření co2 - mladá rodina v obývacím pokoji

Měřit CO2 často nestačí

 

Kvalita vnitřního vzduchu se v dnešní době posuzuje podle teploty, vlhkosti a hlavně podle koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Často si ovšem lidé stěžují na kvalitu vzduchu, i když všechny tyto ukazatele vykazují optimální úroveň. Je to z toho důvodu, že komfort lidí ve vnitřním prostředí snižuje nejen např. vysoká koncentrace CO2, ovšem také různé zápachy, výpary atd. Většina těchto látek, které vnímáme čichem (i ty, které nejsme schopni rozeznat), spadá do skupiny tzv. těkavých organických látek.
VOC – těkavé organické látky

Těkavé organické látky neboli VOC (z anglického Volatile Organic Componds), jsou chemické látky, které se uvolňují v podobě plynů z pevných látek nebo kapalin a snadno se odpařují do vzduchu při pokojové teplotě. Koncentrace těchto látek může být až 100x vyšší v interiéru než venku.

Mnoho výrobků, které používáme, nebo jsme jim vystaveni každý den, vypouští VOC do vzduchu. Můžou to být například různé čisticí prostředky, výpary při smažení a vaření, parfémy, výpary z nátěrů a nábytku atd.  Zatímco všechny VOC mají potenciál být škodlivé, existuje několik VOC, které mohou být zvláště nebezpečné, a přesto jsou emitovány z řady výrobků v našich domovech – například formaldehyd, benzen a fenol. Dokonce i mírně zvýšené hladiny vzdušných chemikálií můžou způsobovat zdravotní problémy pro lidi, zejména malé děti, starší lidi, těhotné ženy, a ty, kteří trpí alergiemi a astmatem.

Měření CO2 vs. měření VOC

Ventilace podle koncentrace oxidu uhličitého má důležitou roli v řízení moderních ventilačních systémů,. Tento plyn, jak už bylo zmíněno, není jediná (ani nejškodlivější) látka ve vnitřním prostředí. Samotný oxid

uhličitý není v malých koncentracích člověku nijak nebezpečný, výborně se však měří a při znečištění prostoru lidmi stoupá jeho koncentrace porovnatelně s koncentrací ostatních látek – proto byl zvolen jako spolehlivý ukazatel pro posouzení kvality vzduchu.

Reálná měření ukazují, že zvýšená koncentrace škodlivin ve vzduchu ještě nemusí nutně znamenat zvýšenou koncentraci CO2 a přece vzduch obsahuje spoustu zdraví škodlivých látek. Logicky by pak měl

ventilační systém reagovat i na tuto situaci a nejen na koncentraci CO2.
Čidla pro sledování kvality vnitřního vzduchu

Pro měření kvality vzduchu nejen na základě CO2 se v poslední době stále častěji využívají „čidla kvality vzduchu“, což jsou všeobecně nazvaná čidla těkavých organických látek. U těchto čidel se uvádí, že jejich měření se blíží lidskému vnímání pachů. Kromě toho čidla rozpoznávají i látky, které lidé čichem nezaznamenají.

Široký rozsah detekovatelných plynů umožňuje sledovat různé koncentrace plynů, což zjednodušuje monitorování kvality vzduchu. Detekovaná koncentrace se pohybuje od jednotek ppm až po tisíce ppm. Tyto vlastnosti předurčují tato čidla pro použití do nenáročných prostor, jako jsou domácnosti, společenské prostory, školy, tělocvičny, atd.

CO2

VOC

Školy

x

Společenské prostory

x

Kanceláře

x

Obytné prostory

x

x

Šatny

x

Jídelny

x

Kuchyně

x

Tělocvičny, fitcentra

x
Podívejte se na senzory VOC v naší nabídce